Gayrimenkul Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketici Yasası ile, ev alım satımlarında tüketicilere bir takım haklar getirildi. Yasa ile ortada henüz ev yokken, ev projesi sahibi olan şirket ile yapılan ön ödemeli ev satış anlaşmalarından tüketiciler cayabilmektedir.

Yasa gereğince, tüketici, 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai koşul ödemeksizin ön ödemeli ev satış anlaşmasından cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu zaman içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterli olacaktır. Satışı yapan firma, cayma hakkı durumunda tüketicilerin bilgilendirildiğini ispat etmekle sorumludur.

Taşınmazın kısmen ya da tamamen bağlı krediyle alınması halinde bağlı kredi anlaşma sözleşmenin kurulduğu zamanda hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülmüş olan cayma hakkı zamanı sonunda yürürlüğe girer. Ev finansmanı kuruluşu cayma hakkı zamanı içinde tüketiciden komisyon, faiz, yasal sorumluluk ve benzeri gibi isimler altında hiçbir şekilde masrafı asla talep edemez.

Satıcının aldığı tutarı ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi iade ettiği zamandan itibaren, tüketici 10 gün içinde edinimlerini iade eder.

Sözleşmeden dönme..

Ön ödemeli olarak yapılan ev satışında, devir ya da teslim zamanına kadar tüketicinin herhangi bir neden göstermeden anlaşmadan dönme hakkı vardır. Anlaşmadan dönülmesi halinde satıcı; evin satışı veya satış vaadi anlaşması sebebi ile ortaya çıkan vergi, harç vb. gibi yasal sorumluluklardan doğan masraflar ile anlaşma bedelinin %2’sine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilme hakkına sahiptir.

Satıcı, sorumluluklarını hiç ya da gereği gibi yerine getirmez ise tüketiciden herhangi bir para talep etme hakkına sahip olamaz. Tüketicinin vefat etmesi ya da kazanç elde etmekten devamlı olarak yoksun kalması nedeni ile ön ödemeleri yapamayacak hale gelmesi ya da anlaşmanın yerine olağan şartlarda yapılacak bir taksitle satış anlaşmasının konulmasına dair önerisinin satıcı tarafından red edilmesi yüzünden anlaşmadan dönülmesi durumlarında tüketiciden herhangi bir bedel isteyemez.

Anlaşmadan dönülmesi halinde, tüketiciye iade edilmesi gereken bedel ve tüketiciyi borç durumuna sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı zamandan itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilmelidir. Satıcının aldığı tutarı ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi iade ettiği zamandan itibaren, tüketici 10 gün içinde edinimlerini iade etmelidir.

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.